Group photo, Fall 2022. Front Row: Auden Young (Left), Kadircan Godeneli, Alp Sipahigil, Binhan Hua, Jiu Chang, Hanbin Song. Back Row: Milena Mathew, Rohin Tangirala, Lukasz Komza, Yu-Lung Tang, Vector Wang. Not pictured: Mutasem Odeh, Andrew Kim, Myung-Ki Kim.

Zihuai Zhang, Postdoctoral Researcher 2022-

Haoxin Zhou, Postdoctoral Researcher 2023-

Lukasz Komza, Graduate Student 2021-, Physics

Kadircan Godeneli, Graduate Student 2021-, EECS

Hanbin Song, Graduate Student, 2022-, MSE

Yu-Lung Tang, Graduate Student 2022-, Physics

Yiyang Zhi, Graduate Student 2023-, EECS

Undergraduate Researchers:

Sichen Yue, Undergraduate Student 2023-, Physics/CS

Justin Ye, Undergraduate Student 2023-, Engineering Physics

Andrew Kim, Undergraduate Student 2022-, CS

Auden Young, Undergraduate Student 2022-, Engineering Physics

You? See the open positions tab

Visiting Researchers:

Group Alumni: 

Postdoctoral researchers:
Dr. Polnop Samutpraphoot (postdoc, 2021-2022) -> Apple,

Undergraduate student researchers:

Robin Tangirala (EECS, 2021-2023)-> Graduate Student at University of Washington,
Binhan Hua (Physics, 2022-2023) -> Graduate Student at Harvard,
Jiu Chang (Physics, 2022-2023) -> Graduate Student at Georgia Tech,
Milena Mathew (EECS, 2021-2022) -> OpenAI,
Eric Li (EECS, 2021-2022) -> Graduate student at MIT,

Summer Interns:
Cynthia Duru (2022, CSU East Bay),
Xudong Li (2022, Peking University)-> Graduate Student at Harvard

Visiting researchers:
Myung-Ki Kim (visiting Professor, 2021-2022, Korea University)